Transtextualitat

  • Una de les claus per entendre el paper del lector és com ha de relacionar el text que té al davant amb altres textos.
  • Tot text es construeix a partir d’altres textos i, per tant, el text no es justifica per si mateix.