Què es Firmament Literari?

Firmament literari és un web de recursos per a docents de llengua catalana. Ofereix un corpus de fragments de novel·les, idees sobre quins continguts es poden treballar amb cadascun d’ells i la seva classificació per permetre’n una cerca personalitzada, ja que busca la independència dels docents a l’hora d’escollir quins textos treballar a classe i com fer-ho perquè el professorat és qui coneix les particularitats de les seves aules. El web relaciona els fragments amb continguts curriculars per facilitar la relació entre literatura i currículum i així adaptar-se al model competencial actual, i alhora classifica les obres segons tema, època, lloc on es desenvolupa l’acció i estableix possibilitats de cerca més enllà de criteris exclusivament curriculars.