Planificació

  • Justificació
  • Presentació de Firmament Literari
  • Bases teòriques
  • Desenvolupament d’una unitat didàctica
  • Col·laboració
  • Dubtes, crítiques, propostes