La bola de neu postmoderna

 Activitat 1. La bola de neu (estímul) — Contextualització

 • Portar una bola de neu (per anar bé amb una figura d’un ésser viu a l’interior) a classe i començar la sessió proposant una pluja d’idees col·lectiva sobre què transmet aquest element.

 

Activitat 2. Lectura de la primera part: ATLAS CRYSTAL WORKS

 • Lectura individual.

 

Activitat 3. Comprensió lectora: ATLAS CRYSTAL WORKS

 • Individualment, fes una llista de paraules que no entenguis i busca-les al diccionari.
 • Després, en grups de quatre, fer una llista dels elements importants del text (agafeu una idea o dues de cada paràgraf).

 

Activitat 4. Comprensió lectora: Referències — Descontextualització

Citizen-Kane-Welles-Podium

 • Per grups, visionar l’escena de Ciutadà Kane i anotar quines idees se’n desprenen.
 • Fer el mateix amb el fragment d’El cor és un caçador solitari, de Carson McCullers.
 • Relacionar les idees amb el fragment de Germà de gel.
 • Visitar la localització que se cita al text mitjançant Google Street View i identificar quins elements del text identifiquen a la pantalla.

 

 

 

Activitat 5. Comprensió lectora: Referències

 • Per grups, buscar referències pròpies que tinguin a veure amb alguna de les idees de l’exercici anterior.

 

Activitat 6. Comprensió lectora: Simbologia

 • Per grups, cercar aquestes paraules al text i explicar quin significat tenen al diccionari i quin a la lectura.
  • Respirar
  • Patinar

 

Activitat 7. Comprensió lectora: Simbologia

 • Per grups, fer una cronologia d’emocions, sentiments, experiències que apareguin al text.

 

Activitat 8. Expressió escrita: Els objectes fascinants

 • Al text es donen exemples de dos objectes fascinants: la bola de neu i el petjapapers. Busqueu exemples d’objectes que puguin despertar una fascinació similar.
 • Tot seguit, proposar quina emoció o sentiments dels cercats a l’exercici anterior pot transmetre l’objecte escollit.

Activitat 9. Comprensió lectora: Formats i fotos

 • Per grups, anotar quins formats de text identifiquen al fragment i anotar què creuen que aporten.

 

Activitat 10. Lectura de la segona part: SHACKLETON

 • Lectura col·lectiva en veu alta.

 

Activitat 11 Comprensió lectora: SHACKLETON

 • Per grups, cercar i proposar una fotografia que serveixi per acompanyar el text de l’expedició.

 

Explicació sobre les característiques del diari personal.

 

Activitat 12. Comprensió lectora: SHACKLETON

 • Per grups, trobar similituds entre el primer i el segon text.

 

Activitat 13. Comprensió lectora: Simbologia

 • Per grups, explicar què representen aquests elements del fragment:
  • La figura dins la bola
  • L’expedició

 

Activitat 14. Comprensió lectora: ATLAS CRYSTAL WORKS

 • Per grups, tornar a fer una llista dels elements importants del primer text (Atlas Crystal Works) i compareu-la amb la que vau fer el primer dia.

 

Activitat 15. Creació de la rúbrica

 • Entre tota la classe establir els paràmetres que serviran per avaluar.

 

Activitat 16. Avaluació (Recontextualització)

Es proposen dues opcions.

OPCIÓ A

 • Individualment, fes un diari de bord com si haguessis estat un els membres de l’expedició de Shackleton. Ha de contenir:
  • Títol
  • Inici (començament expedició)
  • Nus (els entrebancs), que ha de contenir:
   • Una referència justificada a una obra (pel·lícula, sèrie, còmic, cançó…)
   • Dos o més formats de text.
   • Multimodalitat (foto, vídeo…).
   • Desenllaç (final de l’expedició).

OPCIÓ B

 • Individualment, fes un diari personal com si visquessis a la localització de Google Street View del fragment Atlas Crystal Works. Ha de contenir:
  • Títol
  • Inici
  • Nus, que ha de contenir:
   • Una referència justificada a una obra (pel·lícula, sèrie, còmic, cançó…)
   • Dos o més formats de text.
   • Multimodalitat (foto, vídeo…).
   • Desenllaç.

Activitat 17. Correcció

 • Seguint una rúbrica, fer una coavaluació entre els alumnes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *