Base teòrica

  1. Les competències
  2. Didàctica i aprenentatge significatiu
  3. Crítica literària moderna
  4. Literatura comparada
    1. Constel·lacions literàries
    2. Model ecfràstic
  5. Transtextualitat
  6. Teories post-estructuralistes